Breadcrumbs


Autentificare


CULMEA GOLĂNIEI LA GARĂ - MUNCA FORȚATĂ „LEGAL”!

Postează pe Facebook

   Dragi colegi ceferiști, trăim niște vremuri complicate, din mai multe puncte de vedere... Dar, să ne limităm la problemele noastre de la gară, să nu amestecăm lucrurile și problemele, că nu le vom mai putea limpezi în nici un fel...

   Pentru cei care nu cunosc, dar și pentru cei care mai știu câte ceva despre ce se întâmplă cu adevărat pe la gară, aducem la cunoștință faptul că, în luna septembrie curent, la CN CF CFR SA a fost aprobată și a intrat în vigoare o „procedură de sistem” privind normarea muncii - cod 0-7.1.2-01 - prin care, cu termene (3-12 luni), se încearcă o analiză și redefinire a locurilor de muncă de la gară (aici fiind vorba de CN CF CFR SA), acțiune ce poate avea efecte nebănuite în viitorul apropiat, pentru mulți salariați...

   Având în vedere acest lucru, bănuiam că, în perioada următoare, va avea loc o analiză serioasă a activității personalului administrativ, pentru eficientizarea activității! Dar de unde! În buna tradiție a golăniei devenită mod de lucru pe la gară - și nu numai - au început să apară diverse „minuni”, ca și soluție la problemele cronice ale sistemului!

   Astfel, niște minți „luminate” au găsit de cuviință să rezolve problema lipsei de personal executiv, de exploatare, prin trei chestii pe lângă lege, la limita dintre abuz de funcție și asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni:1.-„acord” de efectuare a unui număr de circa 200 ore lunar, prin care se efectuează ore suplimentare, de suspendare, plătite cu 70 % și angajament de a nu acționa în instanță unitatea (!), pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul legislației muncii; 2.-„cererea salariatului care solicită acest lucru”; 3.- tabel cu persoanele din fiecare punct de lucru care sunt de acord să efectueze ore suplimentare.

   Credem că este important de subliniat faptul că aceste „minuni” se adresează cu dedicație personalului din ramura de TRAFIC - Mișcare, respectiv funcțiilor de acari, revizori ace, păzitori de barieră, impiegați de mișcare și operatori RC, practic, funcțiilor ce concură la siguranța circulației și deasemenea, cele mai prost plătite din sistem!

   Reamintim pe această cale faptul că, în ceea ce privește norma de lucru lunară, conform prevederilor Codului Muncii și legislației europene, raportat la art. 112. – (1) „Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână” și art. 125. - (3) „Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal”; deasemenea, art.120. – (1) „Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. (2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident”și art. 4. – (1) „Munca forțată este interzisă.(2) Termenul muncă forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber”. La fel de important este și art.38. – „Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate”.

   Doamnelor și domnilor colegi, trebuie să înțelegeți că: vi se solicită să deveniți sclavi la gară, iar plata pentru sclavie - 70%, este mai puțin de jumătate, față decât aveți dreptul legal, pentru orele suplimentare, care, conform art. 123. – (1) „În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. (2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condițiile prevăzute la alin. (1), se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază”. Pe cale de consecință, nu vi se mai poate asigura repausul săptămânal de 48 ore! Chiar vreți așa ceva?

   Ca să fie mai clar, pe înțelesul tuturor, niște „nenea” de la gară s-au gândit mult, cum să facă să stopeze acțiunile judiciare în curs, ca și cele ce vor urma, să „fie liniște” așa cum cerea și împușcatul în 1989... La ora actuală, există o acțiune judiciară în pregătire, pe latură penală și civilă, referitoare la toate aceste golănii, acțiune pe care, așteptăm cu interes, să o vedem demarată de autoritățile statului. Pe această cale, rugăm colegii noștri din teritoriu, de pe orice regională sau subunitate - stație, haltă de mișcare - să ne transmită niște copii/ fotografii ale acestor minuni, suntem curioși cine sunt persoanele cu funcții la gară care semnează/girează așa ceva - și credem că vor fi interesate și alte persoane, din afara sistemului, pentru că înțelegem că sunt trimise în alb! Fără semnături și fără ștampile! Acest gen de „act” este ilegal! Vom reveni cu amănunte....

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează


TeamViewer pentru Asistenţă la distanţă Asistenţă la distanţă
© 2013-2015 Sindicatul Trafic 2009 Iași | administrat de Marian Burlacu