NEGOCIERI PENTRU NOUL CCM - II

Publicat: Duminică, 30 Martie 2014 20:20
Scris de Sandu Gheorghe
Accesări: 4574

STIMATI COLEGI , dupa cum probabil stiti , au avut loc mai multe intilniri intre administratie si cele 4 echipe de negociere din partea salariatilor . Din materialele primite de mine , se pare ca de soarta noastra , cu adevarat , nu se ocupa decit una din cele 4 si anume ALIANTA NATIONALA SINDICALA FEROVIARA ( ANSF ) Pentru a va forma o parere va invit sa consultati materialul urmator :

 

 ALIANTA NATIONALA SINDICALA FEROVIARA – ANSF –NR.57/18.03.2014

 

Catre:

             Compania Nationala de Cai Ferate ,,CFR’’ SA

 

  - Domnului Director General Ionel Voicu

   - Comisia de Negociere a CCM 2014 – 2015 la nivel  de CNCF,,CFR’’ SA

      

     Prin prezenta Alianta Nationa Sindicala Feroviara (ANSF)   reprezentata legal prin Presedinte Maxim Rodrigo Gabriel , cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, Poarta A,  cladirea SCREIR CF Bucuresti,etaj 2 in baza legii nr.62/2011 art. 162 –(1) va sesizam ca urmare a sedintei de negociere a noului CCM la nivel de CNCF ,,CFR’’ SA din data de 18.03.2014 la care comisia de negociere a ANSF a participat ca urmare a Convocarii facute prin actul nr. 1554/13.03.2014, sedinta in care s-a dezbatut si aprobat ,,Regulamentul de desfasurare a negocierilor CCM 2014- 2015’’ si urmare a refuzului Reprezentantilor Administratiei de a consemna in Procesul Verbal al sedintei de negociere din 18.03.2014 ce reprezinta prima sedinta de negociere  a precizarii referitoare la nominalizarea partilor participante la negociere si a precizarii referitoare la dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri, comisia de negociere a ANSF va sesizeaza prin prezenta ca exista premisele declansarii unui conflict colectiv de munca deoarece ANSF nu a putut semna Procesul Verbal al primei sedinte de negociere a noului CCM si este astfel obstructionata sa isi sustina revendicarile membrilor sai de sindicat ce sunt angajati ai CNCF,,CFR’’ SA, la negocierea noului CCM la nivel de CNCF,,CFR’’ SA. Faptul ca in ,,Regulamentul de desfasurare a negocierilor CCM 2014- 2015’’ la rubrica ,,Semnarea’’ art.10 se prevede ca: ,,La semnarea contractului, fiecare parte indreptatita va prezenta documentele care atesta indeplinirea conditiilor de participare la negociere’’, nu justifica faptul ca astfel are loc incalcarea Legii nr.62/2011 art. 130-(5) litera e) de catre reprezentantii administratiei si de catre reprezentantii organizatiilor sindicale: FNDF, FNFMC si AFTF. Precizam ca in art.130 – (5) litera e) din Legea nr.62/2011 se prevede obligatoriu ca la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul verbal dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri.

       Mai mult precizam ca intreg art. 130- (5) din Legea nr.62/2011 nu a fost respectat in mentiunile din procesul verbal din data de 18.03.2014, fapt pentru care reprezentantii ANSF nu au fost de acord cu semnarea procesului verbal al primei sedinte de negociere care  incalca inca din prima zi de negociere legislatia in vigoare si prin care se impiedice negocierea colectiva prin adoptarea unui ,,Regulamentul de desfasurare a negocierilor CCM 2014- 2015’’in care sunt trecute reguli cu caracter impropriu si concepute de o asemenea maniera incat nu contribuie la promovarea negocierii colective si concepute astfel incat prin aplicarea lor impiedica libertatea negocierii colective desi exista conventia OIM 154/1981 ratificata prin legea nr.112/1992 art.(5) literele d) si e) si art.8 si mai mult de atat in Procesul Verbal de negociere se refuza sa se mentioneze actele depuse de ANSF.

       In consecinta, fiindu-ne impiedicata libertatea ANSF in negocierea noului CCM la nivel de CNCF,,CFR’’ SA inca din prima zi de negociere, va precizam ca revendicarile ANSF pentru noul CCM la nivel de CNCf,, CFR’’ SA sunt urmatoarele:

1. Reintroducerea in grila de salarizare a coeficientului de salarizare si a formulei de calcul pentru valoarea salariilor brute pentru fiecare clasa de salarizare de la 1 la 46, la care se vor aplica toate sporurile si adaosurile prevazute in CCM pentru fiecare caz in parte.

2. Introducerea prevederii ca salariul minim brut pe unitate reprezinta clasa unu de salarizare la care s-a va aplica formula de calcul si coeficientul de ierarhizare;

3. Introducerea prevederii ca valoarea salariul minimm brut pe unitate, clasa unu de salarizare, nu poate fi mai mica decit valoarea salariului minim brut garantat in plata la nivel national conform legii;

4.Introducerea in CCM cu privire la protectia salariatului ca in caz de disponibilizare sau concediere colectiva sa se acorde un numar de cel putin 24 salarii compensatorii a caror valoare  sa nu fie mai mica decit  salariul de incadrare pe functie pentru fiecare caz in parte, la data disponibilizari. Salariile se acorda integral la data incetarii activitatii;

5. Armonizarea anexei 2 in raport cu locul de munca, pregatire, conditii de munca si nivel de salarizare;

            6. Capitolul I – Art.2. al. (1) propunem sa se completeze cu : ...Prevederile referitoare la drepturile ce se platesc din fondul de salarizare se vor acorda integral incepind cu luna in care se face inregistrarea;

            7. Capitolul II – Art.8. al. (1) propunem (mai ales daca se incheie CCM pe doi ani) sa se completeze cu : ... si de cite ori se comunica oficial si intra in vigoare modificarea valorii salariului minim brut garantat in plata la nivel national;                                                                                                                                                                  8.  Anexa 2 – pct.b – Din activitatea de exploatare - propunem sa se adauge  doi  indici  noi (9) si (10) care sa prevada:                                                                                                                                                                             - Indice (9) - pentru nr.crt.21.IDM III;II;I si IA -  IDM din statiile de cale ferata cu mai mult de doua directii de mers (noduri CF) si care lucreaza cu mai mult de doua (inclusiv) sisteme de circulatie sa fie salarizati cu doua clase de salarizare in plus – exceptie fac cazurile in care se aplica deja indicele (6);                                                                       

-Indice (10) – pentru nr.crt.32 Operator III;II si I si pentru nr. crt.35 Sef tura RC-  Operatorii din activitatea de analiza, programare si conducere a circulatiei, care lucreaza cu sisteme si aplicatii informatice  din Centrele de Conducerea Traficului – CCT  vor fi salarizati cu doua clase de salarizare in plus – exceptie fac cazurile in care se aplica deja ind.(4);

            9. Anexa 5 – pct.V – Spor pentru conditii periculoase – la punct.9 din Lista personalului care lucreaza la locuri de munca (activitati) cu conditii periculoase  „...personalul din activitatea de trafic (IDM) ..” propunem sa se adauge si (ACAR I;II si pazitor bariera);                                                                                          

            10. Anexele 7 si 8 – litera J – punctul 2. – a) sporuri –  1.acordarea sporului de vechime si 2. spor pentru conditii de munca feroviara „___% din salariul de baza calculat corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru” propunemsa se radieze „..in program normal de lucru” (sa ramina numai pentru timpul efectiv lucrat);

11.Revenirea la drepturile de calatorie gratuite in interes de serviciu al salariatilor si al membrilor de familie avute anterior anului 2010;

12.Respectarea legislatiei europene in ceea ce priveste activitatea mecaniculuide locomotiva, serviciul maxim admis si conditiile de efectuare si executare a serviciului pe locomotiva;

   Va precizam in continuare motivarea revendicarilor:

1. Corelarea salariului in functie de locul de munca, conditii de munca, conditii de pregatire, uzura prematura psihica si fizica, factori de risc profesional, responsabilitati si implicatii in asigurarea elementelor de decizie si executie in legatura cu si sub circualtia trenurilor.

            2.Stoparea pauperizarii salariatilor feroviari din ultima perioada de timp ( 5-6 ani) avind in vedere costurile traiului zilnic, inflatie si scumpiri repetate la diverse servicii si bunuri strict necesare pentru un trai decent.

            3.In conformitate cu prevederile legale in vigoare si pentru asigurarea reala si fara echivoc a celor prezentate mai sus, in mod continuu si fara interpretari.

            4.In decursul ultimilor ani s-a procedat in numele unei eficientizari a activitatii feroviare la reorganizari pe diverse criterii si sub diverse programe de restructurare, la disponibilizari masive de personal feroviar, fara insa ca acestea sa produca efectele scontate. Salariatii feroviari au meserii si pregatire pentru activitati restrictive la reincadrarea in munca in alte domenii de activitate in caz de disponibilizari. Pentru o protectie sociala reala in vederea asigurarii intervalului de timp pentru o eventuala reconversie profesionala este imperios necesar asigurarea unui venit decent.

            5. In ultimii ani , prin CCM-urile aplicate, in lipsa unei politici de resurse umane si a unei politici coerente de corelare intre activitatea desfasurata si plata acestei activitati, pe fondul problemelor financiare acute ale salarizarii la calea ferata, Anexa II trebuie armonizata tinind seama de aceste aspecte.

            6. Pentru a elimina eventualele conflicte de natura salariala si de alte drepturi in cazul prelungirii negocierilor la CCM.

            7. Corelarea propunerilor 1-3 si simplificarea procedurii de aplicare a acestora precum si garantarea acestor drepturi intr-o perioada mai lunga de timp.

            8. Este un prim pas in armonizarea anexei II:

– Indice 9 – activitatea specifica a salariatilor IDM din functiile respective si la locurile de munca care indeplinesc conditiile mentionate, trebuie renumerata diferit in plus fata de activitati similare dar care nu se desfasoara in locuri de munca cu acele conditii;

-         Indice 10 -  activitatea operatorilor din unitatile de trafic feroviar respective care au trecut printr un amplu proces de eficientizare si restructurare, prin comasari de unitati (Regulatoare de Circulatie) si introducerea de noi tehnologii informatice si de gestionare a traficului feroviar care necesita un nivel superior de perfectionare si pregatire, precum si noi reponsabilitati pentru aceste functii.

9. Pentru eliminarea cazurilor nejustificate de abuzuri privind acordarea acestor drepturi salariatilor care desfasoara activitati in functii diferite dar la locuri de munca similare,  pentru eliminarea discrimnarii intre functii si meserii cu aceleasi conditii de munca.

10. Pentru eliminarea abuzurilor privind acordarea drepturilor cuvenite pentru perioade de timp de munca mai mici decit cele desfasurate in mod real, cum este cazul orelor peste programul normal lunar (norma de ore lunare) depasite la ordinul si cu aprobarea conducatorilor de unitate in cazuri justificate.

11. Dreptul de calatorie al salariatilor si membrilor de familie, pensionarilor feroviari, consacrat si recunoscut in tara noastra de zeci de ani, similar cu cazuri din transportul feroviar European este benefic in primul rind din punct de vedere al mobilitatii personalului feroviar de la infrastructura care desfasoara activitati pe sectii de circulatie, in puncte de sectionare indepartate fata de domiciliu, in cazuri de interventii, in cazuri deplasari pentru formare profesionala, vizite medicale, etc. In plus fata de cele prezentate mentionam satisfactia si mindria feroviarilor.

12.Punerea in aplicare a legislatiei feroviare europene la specialitatea mecanic de locomotiva cu drepturile, responsabilitatile si conditiile de munca aferente sistemului de transport feroviar interoperabil si a legislatiei muncii din Roamania privind grupa de munca.

   Va precizam si propunerile de solutionare a revendicarilor ANSF:

1)      Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

2)      Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

 

3)      Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

4)      Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

5)      Negociere Anexei 2;

6)      Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

7)      Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

8)      Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

9)      Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

10)  Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva;

11)  Aplicare prin CCM pentru salariati activi si prin reglementari legale pentru slariatii pensionari.

12)  Articol in CCM referitor la revendicarea respectiva.

 

Va notificam ca in baza art.162-(3) din legea nr.62/2011, CNCF,,CFR’’ SA are obligatia de a raspunde in scris ANSF in termen de doua zile lucratoare de la primirea prezentei sesizari de existenta a premiselor declansarii unui conflict de interese cu precizarea punctului de vedere al CNCF,,CFR’’ SA pentru motivul refuzului consemnarii in procesul verbal al primei sedinte de negociere a prezentarii partilor participante la negociere ce au facut dovada reprezentativitatii ce da dreptul la negociere si a motivului pentru care nu s-au consemnat in procesul verbal de sedinta actele inaintate de ANSF cu propunerea ANSF la Proiectul de ,,Regulamentul de desfasurare a negocierilor CCM 2014- 2015’’ la nivel de CNCF,,CFR’’ SA si a motivarii propunerii ANSF, ceea ce impiedica libertatea ANSF in negocierea noului CCM la nivel de CNCF ,,CFR’’ SA si care impiedica Comisia de Negociere a ANSF sa negocieze revendicarile membrilor nostrii de sindicat, revendicari precizate si prin prezenta sesizare asupra carora CNCF,, CFR’’ SA este obligata sa isi precizeze punctul de vedere pentru fiecare dintre revendicarile formulate in prezenta sesizare.

   

 

      Intocmit, 18.03.2014

     Comisia de negociere a ANSF

 

      Olteanu Mihai

 

      Ionisor Cristian

 

 

 

Presedinte ANSF

Maxim Rodrigo Gabriel