Breadcrumbs


Autentificare


CONSILIU NAȚIONAL F.N.S.I.F. – TIMIȘOARA, 26-27.04.2018

     În perioada 26 - 27 aprilie 2018, la Timișoara, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național - C.N.  al Federației Naționale Sindicale din Infrastructura Feroviară - F.N.S.I.F.  cu următoarea ordine de zi :

 1.Propuneri, dezbateri și adoptare modificări/completări la statutul F.N.S.I.F.;

 2.Desfășurarea de alegeri uninominale ale organelor de conducere – Biroul Permanent – pentru următorul mandat de trei ani, dezbatere și adoptare regulament de alegeri, depunere candidaturi, desfășurare votare și validarea voturilor pentru funcțiile de conducere uninominal alese;

 3.Dezbaterea și analiza situațiilor socio-profesionale și aplicare a C.C.M. în vigoare (2017 – 2018);

 4.Mandat negociere, cu obiective minimale, pentru  reprezentantul F.N.S.I.F. în cadrul comisiei de negociere a A.F.T.F. (la care F.N.S.I.F. este afiliată) pentru  noul C.C.M.;

 5.Diverse - probleme organizatorice, activitate sindicală pentru perioada următoare.

                                                         ***

  1.Modificările la statut au fost necesare având în vedere situația structurii pe ramurile profesionale și a numărului de membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale afiliate la F.N.S.I.F., astfel că s-a adoptat cu majoritate simplă faptul că, în ceea ce privește candidatura pentru funcțiile de vicepreședinți – nu va mai fi obligatorie condiția desfășurării activității la o anumită ramură profesională, iar în ceea ce  privește candidatura la oricare din funcțiile de conducere uninominal alese (din Biroul Permanent – B.P.) - dreptul de a candida pentru oricare din membrii/reprezentanții din Consiliul Național ai organizațiilor sindicale afiliate F.N.S.I.F., prezenți la ședința ordinară a Consiliului Național în care se desfășoară alegerile.


    2.Au fost aleși membrii în Biroul Permanent – funcții de conducere uninominal alese – pentru următorul mandat de 3 (trei) ani – după cum urmează:

   - Președinte - Burtan Iulian Marius, IDM dispozitor, stația Roșiori Nord;

   - Prim-vicepreședinte - Dobrin Vasile – operator 1, RRC Timișoara;

   - Secretar General - Ionișor Cristian, operator 1, RRC Craiova;

   - Vicepreședinte - Furică Iustinian, operator 2 – RRC Iași;

   - Vicepreședinte - Petroiu Mihai, operator șef tură, RC Adjud;

   - Vicepreședinte - Ștefănică Gheorghe – operator 2, RRC Craiova;

   - Vicepreședinte (financiar) - Zaharia Petre, tehnician, stația Timișoara Nord.

       3.S-a analizat situația aplicării CCM – concluzii: 

   a) - inechități între salariați în urma aplicării noului  sistem de salarizare de la intrarea în vigoare a actualului CCM, valabil 2017-2018;

   b) - aplicare neunitară a prevederilor CCM și acordarea diferențiată (de la o sucursală la alta) a drepturilor cuvenite: sporuri, indemnizații concediu de odihnă, alocație de hrană (tichete), etc;

   c) – inechități apărute la acordarea de clase de salarizare în așa-zisa negociere individuală (atât la intrarea în vigoare a CCM, cât și în ianuarie 2018), diferențiat de la o sucursală la alta și diferențiat între ramuri profesionale, netransparent și fără principii clare și coerente, etc.

      Concluziile desprinse vor fi avute în vedere în perioada următoare, când se vor desfășura negocierile pentru noul CCM.

      4.Mandatul pentru negocierea noului  C.C.M. la nivel de unitate CNCF CFR SA al reprezentantului F.N.S.I.F. – Burtan Iulian Marius – cuprinde  5 obiective, după cum urmează:

  1. Reintroducerea coeficienților de ierarhizare -  negocierea coeficienti de ierarhizare și aplicarea lor conform unei formule de calcul , pentru obținerea unui sistem de salarizare echitabil pentru fiecare angajat/funcție/meserie din cadrul CNCF CFR SA, care să țină seama de principiile de bază ale salarizarii: pregătire profesională, competențe, responsabilități, experiență și volum de muncă, asigurarea dreptului la negociere individuală, precum și de creșterea constantă a salariului de bază minim brut pe țară și de efectele IPC – rata inflației anuale - având ca finalitate o creștere a venitului salarial al angajaților între 15 și 20% (luând în considerare și modificările la Anexa 2).
  2. Analizarea Anexei 2 privind numărul claselor de salarizare pentru fiecare funcție/meserie și reașezarea acesteia, pe o ierarhie salarială care să țină seama de: principiile de bază ale salarizării, organizarea și complexitatea sarcinilor, participarea la activitatea specifică raportată la  volumul de muncă, ierarhia profesională execuție/decizie, implicațiile și răspunderile aferente funcțiilor și meseriilor din Anexa 2, etc.
  3. Completarea Contractelor Individuale de Muncă – C.I.M. cu toate elementele constitutive ale venitului salarial, în conformitate cu prevederile legale; completarea prevederilor CIM cu privire la tot ce înseamnă contra-prestație a muncii ce se transformă în sume de bani - drept salarial al angajatului, pe durata contractului individual de muncă și acordarea acestor drepturi în mod unitar pentru toți angajații CFR SA,  cu aceeași meserie/funcție/loc de muncă/post de lucru, conform prevederilor legale (Codul Muncii și CCM).
  4. Acordarea tichetelor de masă pentru timpul efectiv lucrat, în cazul orelor suplimentare efectuate de angajați atunci când sunt compensate cu timp liber plătit, în special de către personalul turant și creșterea valorii alocației de hrană – tichet de masă – la valoarea de 15 lei / tichet,  conform prevederilor legale.
  5. Acordarea de salarii compensatorii în caz de concedieri colective în funcție de vechimea în muncă și corelat cu nivelul salarizării la momentul concedierii – angajații CFR SA au meserii și pregătire pentru activități specifice sistemului feroviar ce sunt restrictive pe piața muncii, la reîncadrarea în muncă în alte domenii de activitate, în caz de disponibilizari; pentru o protecție socială reală în vederea asigurării intervalului de timp pentru o eventuală reconversie profesională, este imperios necesar asigurarea unui venit decent.
       Mandatul integral, cu motivări, propuneri și argumente pentru fiecare din cele 5 obiective, va fi publicat pe site-ul F.N.S.I.F. imediat ce va depus și înregistrat în comisia de negociere a A.F.T.F.

       5.Activitatea sindicală pentru perioada următoare va avea ca principale obiective și coordonate: negocierea CCM, adoptarea Statutului Personalului Feroviar și continuarea acțiunilor de recunoaștere și acordare a drepturilor angajaților, membrii de sindicat F.N.S.I.F. - fiind deschiși oricăror forme de dialog și acțiune cu alte organizații sindicale care au aceleași obiective și coordonate.

1 MAI - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII / ZIUA MUNCITORILOR!

    Ziua de 1 MAI este sărbătorită la ora actuală de către toți muncitorii de pe glob, ca ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII, dar puțini dintre noi cunosc împrejurările care au dus la această sărbătoare...

  La mijlocul secolului al XIX-lea, ca urmare a dezvoltării industriale și a nevoii din ce în ce mai acute de forță de muncă multă și prost plătită, mai ales în Statele Unite, au avut loc numeroase manifestații și greve, pentru reducerea numărului de ore zilnice de lucru la maximum 8 (ore). În acest context, trebuiesc amintite manifestațiile din ziua de 1 mai 1886, de pe întreg cuprinsul Statelor Unite, manifestații ce au culminat, la Chicago, cu demonstrația a peste 90000 de muncitori, din care peste 40000 se aflau în grevă...

  Câteva zile mai târziu, numărul muncitorilor greviști din Chicago se ridica la peste 65000, iar la una dintre demonstrații, poliția a intervenit în forță, utilizând armamentul, rezultând 4 morți și zeci de răniți. În aceeași zi, la o altă manifestație, a avut loc un adevărat carnagiu, fiind răniți  66 de polițiști, dintre care au decedat 7, iar muncitori răniți au fost peste 200, dintre aceștia câțiva decedând ulterior...

  În anul 1888, Federația Americană a Muncii a stabilit ca ziua de 1 mai 1890 să fie data în care să se susțină prin manifestații și greve ziua de muncă de 8 ore, dar în anul 1889, la Paris, social-democrații afiliați la Internaționala a II-a au stabilit ca 1 mai să fie ziua internațională a muncitorilor.

  După scurt timp, muncitorii americani, prin Federația Americană a Muncii, s-au dezis de ziua de 1 mai, stabilind să sărbătorească Ziua Muncii (Labor Day) anual, în prima zi de luni din prima lună de toamnă - septembrie, zi legiferată de Congresul American în anul 1894, ca sărbătoare legală...

  În toată lumea, cu puține excepții, ziua de 1 mai a devenit oficial ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII, iar în majoritatea statelor europene occidentale, este zi liberă. În statele comuniste, ziua de 1 mai era considerată sărbătoare de stat, stabilită pentru manifestații și defilări de propagandă a sistemelor totalitare...

  Așadar, feroviari români, să ne bucurăm de sărbătoarea noastră, a muncitorilor, mâine 1 MAI 2018!

ÎN SFÂRȘIT, UN MITING ADEVĂRAT!

   Azi, 23 aprilie 2018, cu ocazia ZILEI FEROVIARULUI, a avut loc la București un miting de protest al salariaților feroviari, care a avut ca temă principală aprobarea proiectului de lege privind STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR.   

   Dintre celelalte probleme prezentate de protestatari se cuvin menționate: lipsa unei grile de salarizare cu coeficienți de ierarhizare a funcțiilor, care să reflecte importanța muncii, pregătirii profesionale și răspunderii personalului ce concură la siguranța circulației; lipsa investițiilor în infrastructura feroviară, în dotarea operatorului de stat - CFR CĂLĂTORI cu automotoare, vagoane și locomotive noi; lipsa interesului guvernamental în salvarea de la faliment a companiei CFR MARFĂ; lipsa unor condiții de muncă decente.

   Cel mai mare miting al ceferiștilor din ultimii 10 ani s-a bucurat de o participare masivă, în jur de 3500 - 3800 de salariați și sindicaliști feroviari au ales să-și strige nemulțumirile în fața Ministerului Transporturilor și Guvernului României, de ziua lor...

   În sfârșit, cu ajutorul organizatorilor - Federația Drum de Fier, Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare, prin Federațiile ELCATEL, FML, FSTFR și FNSIF, cu ajutorul vremii frumoase dăruite de Dumnezeu și cu implicarea multor nemulțumiți și revoltați de anchilozarea și lipsa rezultatelor organizațiilor sindicale semnatare de CCM, A AVUT LOC O ACȚIUNE ADEVĂRATĂ, care, credem noi, ar trebui să dea de gândit factorilor de decizie, respectiv Ministrului Transporturilor și Guvernului...

   Spre deosebire de alte ocazii, de această dată, la sfatul consilierilor, bănuim noi, Ministrul Transporturilor, flancat de gărzi de corp a coborât în fața protestatarilor, încercând, cu urări de bine, să încerce iarăși circul obișnuit, cu fel de fel de promisiuni... Din păcate pentru domnia sa, oamenii erau mult prea supărați, așa că, după huiduielile de rigoare, a părăsit rapid spațiul de „luptă”...

    Ce ar mai fi de spus, acum, la cald? Nu putem decât să apreciem efortul celor ce au participat, care, de la sute de kilometri distanță, au spus prezent unei acțiuni ce s-a dorit un fel de semnal de alarmă, atât pentru conducerea companiilor feroviare, cât și pentru conducerilor federațiilor sindicale feroviare, în perspectiva negocierilor pentru un nou CCM. Un sincer BRAVO tuturor participanților, vom reveni...

 

DE ZIUA FEROVIARULUI, HAI LA MITING!

   Oameni buni, vedem că după sfintele sărbători pascale, au apărut fel și fel de discuții pe marginea mitingului/mitingurilor preconizat/preconizate a se desfășura cu ocazia Zilei Feroviarului, de pe data de 23 aprilie și ne-am gândit să mai lămurim un pic lucrurile, din punctul de vedere al „amărășteanului” feroviar...

   Ca urmare a faptului că domnul Maxim Rodrigo Gabriel, liderul FSTFR, a „dat la pace” cu gașca de la MC (chiar nu înțelegem de ce!), avem parte de două mitinguri, nu de unul... Astfel, avem unul organizat de MC și FSTFR, vineri, 20 aprilie și unul organizat de AFTF și DF, luni, 23 aprilie...

   Chiar dacă nu înțelegem motivele care au stat la baza acestei decizii, deși unii au tras deja niște concluzii  - și nu neapărat favorabile organizatorilor din data de 20 aprilie - noi încercăm să vedem partea plină a paharului, să nu fim negativiști...

   Având în vedere faptul că ambele manifestări sindicale se doresc a fi un fel de semnal de alarmă - tras de către noi, salariații feroviari - pentru politicieni și conducerea companiilor feroviare, asupra situației dezastruoase din domeniul transportului feroviar, facem un apel public la toți cei care pot și vor să participe, să facă un ultim efort și să arate solidaritate la această/aceste acțiune/acțiuni... Credem că suntem datori - pentru noi înșine, dacă nu pentru altceva/altcineva - să mai încercăm pentru ultima dată, în mod pașnic și democratic, să ne facem auziți, DE CĂTRE CEI CARE TREBUIE SĂ AUDĂ, poate astfel, în ultimul ceas, se va încerca rezolvarea problemelor de la calea ferată.

   Pentru ca această acțiune să aibă cât de cât sorți de izbândă, este nevoie să FIM ACOLO, SĂ PARTICIPĂM... Având în vedere faptul că mulți dintre feroviari contestă activitatea și lipsa rezultatelor găștii de la MC, recomandăm/solicităm tuturor celor care pot și vor să facă acest ultim efort, SĂ PARTICIPE LA MITINGUL DE LUNI, 23 aprilie 2018, la București - având ocazia să arate că nu putem fi manipulați așa ușor, cum crede gașca de la MC... Cu ocazia mitingului din data de 23 aprilie, vom solicita public domnului Maxim Rodrigo Gabriel, acolo, de față cu participanții, explicații cu privire la golănia/manipularea aceasta, cu cele 2 mitinguri...

   P.S. Pentru membrii sindicatului TRAFIC 2009 - toți cei care vor și pot să participe trebuie să ia legătura cu liderul de sindicat sau cu ceilalți membri ai Biroului Executiv, în vederea stabilirii detaliilor deplasării.  În principiu, se va pleca pe 22 aprilie, duminică seara, cu tren 1668, din Iași, ora 23.08, iar  întoarcerea se va face luni, 23 aprilie, cu tren 1665, București plecare ora 16.05, Iași sosire 22.56 ... 

  

SĂRBĂTORI LUMINATE! PAȘTE BINECUVÂNTAT!

   Cu ocazia sărbătoririi Învierii Lui Hristos, urăm tuturor feroviarilor, ca împreună  cu familiilor lor, să se bucure de sănătate, de pace și de voie bună... Pentru cei care muncesc în noaptea Învierii, este timp după serviciu, pentru a se bucura de această sărbătoare... Un Paște binecuvântat tuturor!

TeamViewer pentru Asistenţă la distanţă Asistenţă la distanţă
© 2013-2015 Sindicatul Trafic 2009 Iași | administrat de Marian Burlacu