Breadcrumbs


Autentificare


MIROSUL PUTREZICIUNII…

Doamnelor și domnilor, stimabili salariați feroviari, a trecut și valul de nemulțumire legat de noul CCM, de translatarea pe noua grilă și de noile clase de salarizare, majoritatea colegilor noștri se gândesc acum, la început de vară, la niște zile binemeritate de concediu… prea puțini dintre noi au de gând să facă ceva în legătură cu aceste probleme; din cele ce am auzit până acum, doar o mică parte dintre nemulțumiți (un număr redus de impiegați de mișcare, operatori RC și electromecanici SCB - oare de ce atât de puțini?) vor acționa în instanță, compania, pentru nerespectarea Codului Muncii și CCM, o parte din ei în nume propriu, o parte sprijiniți de sindicate…

Citește tot articolul

GATA? E LINIȘTE?

După cum se vede, s-au liniștit apele pe la gară, cel puțin pe moment.... La majoritatea salariaților le-au fost prezentate actele adiționale la C.I.M., mulți le-au și semnat, o parte cu obiecțiuni, o parte fără, prea puțini au fost cei care au refuzat să o facă... probabil o vor face în perioada următoare și aceștia... Ce este mai trist, este faptul că majoritatea au acceptat cei câțiva bănuți în plus, iar cei care au fost încadrați la clasa minimă, pe funcția respectivă, deși aveau maximum pe grila veche, s-au gândit că sunt mai bune cele câteva sute de lei în plus, de ce să mai facă scandal pentru faptul că sunt încadrați la clasa minimă...

Citește tot articolul

NESIMȚIRE ! PÂNĂ CÂND ȘI PÂNĂ UNDE?

     Oameni buni, au început să apară șefii -  ba cu listele, ba cu adiționalele, să treacă "boborul  muncitor" la semnat, că este de acord cu clasa minimă... Pentru aceasta, au fost mobilizați toți șefii, șefuleții, instructorii, revizorii... și tot neamul lor cel adormit... să mâne turma de "fraiereșteni feroviari" la intrarea în legalitate... să semneze, indiferent de faptul că le place, sau nu...

    Culmea obrăzniciei, a tupeului, a nesimțirii, am aflat că pe regionala Iași, un trântor sindical, o jigodie plângăcioasă, dar bine retribuită, un derbedeu sindical, semnatar de CCM, din partea găștii trădătoare și penale de la MC,  îndemna amărâții cărora trebuia să le apere interesele, să nu semneze actul adițional la C.I.M., decât după ce făceau mențiunea că nu sunt de acord cu actul respectiv și că ....

    Aceeași atitudine duplicitară și trădătoare se manifestă și din partea găștii de la Drum de Fier, gașcă care vrea să dea impresia fraierilor că nu mai poate de grija cotizanților, dar care gașcă, semnează rapid, după cea de la MC, ORICE DOREȘTE ADMINISTRAȚIA...că doar nu dorește  să-și piardă privilegiile...

     E de bine, e de rău, este de râs...sau este de plâns??? Nu cumva râdem de noi, din păcate, fără să realizăm faptul că ne batem joc de viețile și familiile noastre? Trec anii, suntem plătiți în bătaie de joc pentru munca noastră, părăsim activitatea feroviară cu o pensie amărâtă, care nu va acoperi necesarul nostru de hrană, cheltuielile necesare întreținerii familiei, plata medicamentelor și alte asemenea ...dar ne mândrim cu faptul că am făcut parte din a doua armată a țării!

       Pfff, Doamne - Dumnezeule...parcă te apucă greața... Oare am fost nătărăi o viață întreagă? Chiar ne putem uita în liniște în oglindă? Putem accepta cu atâta ușurință minciuna, bătaia de joc, nesimțirea? Se pare că da...

       Poate că anul ăsta de grație, 2017, să aducă trezirea mult-așteptată și mult-dorită, pentru că nu se poate să mai suportăm și anul viitor așa ceva...

     Feroviar român, trezește-te din somnul cel de moarte, dă cu piciorul minciunii și trădării sindicale și încearcă altceva, nu mai ai nimic de pierdut! Părăsește găștile sindicale trădătoare, ia inima în dinți, trimite șefii la dracu-n praznic și nu mai da voturi și bani aiurea! Dă girul tău unor oameni cu coloană vertebrală, unor oameni care vor să lupte pentru tine și cu tine, încearcă măcar o dată în viață să mergi drept, nu te mai apleca umil în fața tuturor nenorociților!

IMPORTANT, PENTRU NEMULȚUMIȚI !

    Doamnelor și domnilor colegi, având în vedere faptul că administrativul CN CF CFR SA înțelege să aplice și respecte CONTRACTUL  COLECTIV DE MUNCĂ recent încheiat la fel ca în anii precedenți - adică în mod discreționar  și ilegal (dovadă sunt zecile/sutele de procese pe rol de ani buni, o mare parte câștigate deja, altele în derulare) - pentru o poziție unitară a tuturor salariaților nemulțumiți de încadrarea pe clasele de salarizare (acolo unde funcțiile au mai multe clase de încadrare, aplicându-se peste tot clasa minimă!), după consultarea mai multor persoane cu pregătire în acest domeniu, vă sugerăm ca, la prezentarea noilor acte adiționale la Contractul Individual de Muncă, pe ultima pagină, acolo unde este trecută data și semnătura, să barați cu o linie aceste rubrici și să inserați dedesubt, următorul text.

     ,,Nu sunt de acord cu oferta salarială menționată la litera J  și solicit: 1.- Înscrierea tuturor elementelor constitutive ale pachetului salarial, conform legislației în vigoare, respectiv Codul Muncii, art.17; 2.- Acordarea clasei maxime prevăzute la funcția.......... și respectarea CCM în vigoare, art. 6, art.7 lit.a) și art. 30."

    După ce ați inserat acest text se poate semna și pune data zilei respective. Menționăm că, potrivit Codului Muncii, art. 17 prevede : "Art. 17. [informarea cu privire la clauzele contractului de munca]

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. 
(2) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz. 
(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente: 
a) identitatea părților; 
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; 
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 
d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; 
e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; 
f) riscurile specifice postului; 
g) data de la care contractul urmează să își producă efectele; 
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora; 
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 
j) condițiile de acordare a preavizului de către parțile contractante și durata acestuia; 
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul; 
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână; 
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului; 
n) durata perioadei de probă. 
(4) Elementele din informarea prevazută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. 
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevazută în mod expres de lege. 
(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7). 
(7) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate.

    Deasemenea, potrivit CCM în vigoare, la art.6, 7 lit.a) și 30, se specifică clar că: ,, Pentru munca prestată în baza Contractului Individual de Muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, stabilit pe bază de negociere, cu respectarea prevederilor CCM și ale legislației în vigoare. La stabilirea și acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală. Salariul personalului din CN CF CFR SA este confidențial și cuprinde : a) - salariul de bază care se stabilește în raport cu pregătirea, competența, răspunderea și complexitatea sarcinilor funcției ocupate. Stabilirea clasei de salarizare în cadrul aceleiași funcții sau alteia echivalente, cu ocazia aplicării noului CCM sau a unui act adițional de prelungire a valabilității acestuia, se va face prin negociere individuală între conducătorul unității sau subunității cu competență de angajare și salariat, având în vedere propunerea conducătorului locului de muncă, în prezența reprezentantului sindicatului, în limitele bugetului aprobat. În situația înregistrării unui act adițional la CCM prin care se modifică limitele de salarizare ale unor funcții se va proceda la negocieri individuale pentru personalul încadrat la aceste funcții."

     Această mențiune făcută pe actul adițional poate fi folosită pentru o acțiune în instanță, dacă cei nemulțumiți vor considera că doresc să o facă...

    

 

ÎNCEP PROBLEMELE!

     Oameni buni, cu un asemenea CCM, așa cum era de așteptat, încep și problemele noastre și nu sunt puține... Astăzi ne vom ocupa de cele care nu suferă amânare, în speță, de încadrarea pe clase și de apropiatele comisii de cercetare a răzvrătiților din 22 martie, cei cu "spontana ne-anunțată și ne-aprobată" de nimeni ...

      Urmare a noii grile de salarizare, rezultată în urma negocierilor și semnării noului CCM (cine i-a mandatat pentru asta?), urmează, legal, etapa care nu s-a respectat niciodată până acum - negocierea individuală, între angajat și angajator, pentru stabilirea clasei de încadrare. După cum se cunoaște deja, directorii regionali au fost chemați la capitală, să primească instructajul referitor la încadrarea pe clase de salarizare, probabil să insiste pe minimum, acolo unde sunt mai multe clase la funcția respectivă, pentru ca să se poată lua bonusurile de performanță la final de an la echipele manageriale, performante în a face economii la bugetul de salarii, pe spatele prostimii... Se ridică însă o problemă mare - dacă personalul executiv, deja inflamat după semnarea acestui CCM  de batjocură, refuză și oprește iar roata? Când și cum se va relua activitatea? În altă ordine de idei, cum să inviți un impiegat de mișcare sau operator de circulație (dăm doar 2 exemple la întâmplare, situația este valabilă și pentru alte funcții!) cu vechime în funcția respectivă de 10-15 ani (alții au chiar și 25-30 de ani!) la clasa minimă (ei având de ani buni clasa maximă la funcția respectivă!)? Atunci clasa maximă pentru cine este?

     În ceea ce privește cercetarea personalului care a decis întreruperea spontană a lucrului în data de 22 martie, așa cum se zvonește, interesul administrativului nu ar fi prea mare, pentru că onorabila conducere cunoaște starea de spirit a personalului de execuție și nu ar dori să inflameze și mai mult spiritele, dar, ce să vezi, cei care insistă sunt, culmea, specialiștii sindicali, cu precădere gașca ticăloasă și trădătoare de la MC... Se pare că ei nu vor să înțeleagă și să accepte faptul că "prostimea feroviară" nu îi mai ascultă și nu mai dorește să fie înșelată, mințită, vândută, doar pentru interesele și avantajele lor personale... 

     În zilele următoare vom vedea cum evoluează lucrurile și vă vom ține la curent cu noutățile, ceea ce este important însă pentru toți - NIMENI NU POATE FACE NIMIC CONTRA NOASTRĂ, A PERSONALULUI DE EXECUȚIE, DACĂ NOI SUNTEM UNIȚI! Nimeni nu poate să facă munca noastră, ar trebui să se gândească la asta, măcar cei aproximativ 4800 de impiegați de mișcare și cei 600 de operatori de circulație de pe rețea!


TeamViewer pentru Asistenţă la distanţă Asistenţă la distanţă
© 2013-2015 Sindicatul Trafic 2009 Iași | administrat de Marian Burlacu