Breadcrumbs


Autentificare


ACORD DECONTARE C.O., PRIMĂ CRĂCIUN, ETC.

      În data de 21.06.2017 a avut loc o întâlnire între conducerea CN CF CFR SA şi organizaţiile sindicale reprezentative, semnatare ale CCM 2017-2018,  în cadrul căreia a fost semnat un acord ce prevede, printre altele, acordarea unei prime de Crăciun în valoare de 150 lei pentru fiecare salariat, acordarea unei sume de 150 lei pentru fiecare copil minor şi decontarea a jumătate din cheltuielile efectuate de salariaţi pentru odihnă şi tratament în 2017, inclusiv transportul, dar nu mai mult de 800 lei pentru fiecare salariat.

     Pentru decontarea acestei sume, salariaţii vor adresa o cerere scrisă, cu viza organizaţiei sindicale din care fac parte, însoţită de următoarele documente:

Citește tot articolul

MIROSUL PUTREZICIUNII…

Doamnelor și domnilor, stimabili salariați feroviari, a trecut și valul de nemulțumire legat de noul CCM, de translatarea pe noua grilă și de noile clase de salarizare, majoritatea colegilor noștri se gândesc acum, la început de vară, la niște zile binemeritate de concediu… prea puțini dintre noi au de gând să facă ceva în legătură cu aceste probleme; din cele ce am auzit până acum, doar o mică parte dintre nemulțumiți (un număr redus de impiegați de mișcare, operatori RC și electromecanici SCB - oare de ce atât de puțini?) vor acționa în instanță, compania, pentru nerespectarea Codului Muncii și CCM, o parte din ei în nume propriu, o parte sprijiniți de sindicate…

Citește tot articolul

GATA? E LINIȘTE?

După cum se vede, s-au liniștit apele pe la gară, cel puțin pe moment.... La majoritatea salariaților le-au fost prezentate actele adiționale la C.I.M., mulți le-au și semnat, o parte cu obiecțiuni, o parte fără, prea puțini au fost cei care au refuzat să o facă... probabil o vor face în perioada următoare și aceștia... Ce este mai trist, este faptul că majoritatea au acceptat cei câțiva bănuți în plus, iar cei care au fost încadrați la clasa minimă, pe funcția respectivă, deși aveau maximum pe grila veche, s-au gândit că sunt mai bune cele câteva sute de lei în plus, de ce să mai facă scandal pentru faptul că sunt încadrați la clasa minimă...

Citește tot articolul

NESIMȚIRE ! PÂNĂ CÂND ȘI PÂNĂ UNDE?

     Oameni buni, au început să apară șefii -  ba cu listele, ba cu adiționalele, să treacă "boborul  muncitor" la semnat, că este de acord cu clasa minimă... Pentru aceasta, au fost mobilizați toți șefii, șefuleții, instructorii, revizorii... și tot neamul lor cel adormit... să mâne turma de "fraiereșteni feroviari" la intrarea în legalitate... să semneze, indiferent de faptul că le place, sau nu...

    Culmea obrăzniciei, a tupeului, a nesimțirii, am aflat că pe regionala Iași, un trântor sindical, o jigodie plângăcioasă, dar bine retribuită, un derbedeu sindical, semnatar de CCM, din partea găștii trădătoare și penale de la MC,  îndemna amărâții cărora trebuia să le apere interesele, să nu semneze actul adițional la C.I.M., decât după ce făceau mențiunea că nu sunt de acord cu actul respectiv și că ....

    Aceeași atitudine duplicitară și trădătoare se manifestă și din partea găștii de la Drum de Fier, gașcă care vrea să dea impresia fraierilor că nu mai poate de grija cotizanților, dar care gașcă, semnează rapid, după cea de la MC, ORICE DOREȘTE ADMINISTRAȚIA...că doar nu dorește  să-și piardă privilegiile...

     E de bine, e de rău, este de râs...sau este de plâns??? Nu cumva râdem de noi, din păcate, fără să realizăm faptul că ne batem joc de viețile și familiile noastre? Trec anii, suntem plătiți în bătaie de joc pentru munca noastră, părăsim activitatea feroviară cu o pensie amărâtă, care nu va acoperi necesarul nostru de hrană, cheltuielile necesare întreținerii familiei, plata medicamentelor și alte asemenea ...dar ne mândrim cu faptul că am făcut parte din a doua armată a țării!

       Pfff, Doamne - Dumnezeule...parcă te apucă greața... Oare am fost nătărăi o viață întreagă? Chiar ne putem uita în liniște în oglindă? Putem accepta cu atâta ușurință minciuna, bătaia de joc, nesimțirea? Se pare că da...

       Poate că anul ăsta de grație, 2017, să aducă trezirea mult-așteptată și mult-dorită, pentru că nu se poate să mai suportăm și anul viitor așa ceva...

     Feroviar român, trezește-te din somnul cel de moarte, dă cu piciorul minciunii și trădării sindicale și încearcă altceva, nu mai ai nimic de pierdut! Părăsește găștile sindicale trădătoare, ia inima în dinți, trimite șefii la dracu-n praznic și nu mai da voturi și bani aiurea! Dă girul tău unor oameni cu coloană vertebrală, unor oameni care vor să lupte pentru tine și cu tine, încearcă măcar o dată în viață să mergi drept, nu te mai apleca umil în fața tuturor nenorociților!

IMPORTANT, PENTRU NEMULȚUMIȚI !

    Doamnelor și domnilor colegi, având în vedere faptul că administrativul CN CF CFR SA înțelege să aplice și respecte CONTRACTUL  COLECTIV DE MUNCĂ recent încheiat la fel ca în anii precedenți - adică în mod discreționar  și ilegal (dovadă sunt zecile/sutele de procese pe rol de ani buni, o mare parte câștigate deja, altele în derulare) - pentru o poziție unitară a tuturor salariaților nemulțumiți de încadrarea pe clasele de salarizare (acolo unde funcțiile au mai multe clase de încadrare, aplicându-se peste tot clasa minimă!), după consultarea mai multor persoane cu pregătire în acest domeniu, vă sugerăm ca, la prezentarea noilor acte adiționale la Contractul Individual de Muncă, pe ultima pagină, acolo unde este trecută data și semnătura, să barați cu o linie aceste rubrici și să inserați dedesubt, următorul text.

     ,,Nu sunt de acord cu oferta salarială menționată la litera J  și solicit: 1.- Înscrierea tuturor elementelor constitutive ale pachetului salarial, conform legislației în vigoare, respectiv Codul Muncii, art.17; 2.- Acordarea clasei maxime prevăzute la funcția.......... și respectarea CCM în vigoare, art. 6, art.7 lit.a) și art. 30."

    După ce ați inserat acest text se poate semna și pune data zilei respective. Menționăm că, potrivit Codului Muncii, art. 17 prevede : "Art. 17. [informarea cu privire la clauzele contractului de munca]

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. 
(2) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz. 
(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente: 
a) identitatea părților; 
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; 
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 
d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; 
e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; 
f) riscurile specifice postului; 
g) data de la care contractul urmează să își producă efectele; 
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora; 
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 
j) condițiile de acordare a preavizului de către parțile contractante și durata acestuia; 
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul; 
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână; 
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului; 
n) durata perioadei de probă. 
(4) Elementele din informarea prevazută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. 
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevazută în mod expres de lege. 
(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7). 
(7) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate.

    Deasemenea, potrivit CCM în vigoare, la art.6, 7 lit.a) și 30, se specifică clar că: ,, Pentru munca prestată în baza Contractului Individual de Muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, stabilit pe bază de negociere, cu respectarea prevederilor CCM și ale legislației în vigoare. La stabilirea și acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală. Salariul personalului din CN CF CFR SA este confidențial și cuprinde : a) - salariul de bază care se stabilește în raport cu pregătirea, competența, răspunderea și complexitatea sarcinilor funcției ocupate. Stabilirea clasei de salarizare în cadrul aceleiași funcții sau alteia echivalente, cu ocazia aplicării noului CCM sau a unui act adițional de prelungire a valabilității acestuia, se va face prin negociere individuală între conducătorul unității sau subunității cu competență de angajare și salariat, având în vedere propunerea conducătorului locului de muncă, în prezența reprezentantului sindicatului, în limitele bugetului aprobat. În situația înregistrării unui act adițional la CCM prin care se modifică limitele de salarizare ale unor funcții se va proceda la negocieri individuale pentru personalul încadrat la aceste funcții."

     Această mențiune făcută pe actul adițional poate fi folosită pentru o acțiune în instanță, dacă cei nemulțumiți vor considera că doresc să o facă...

    

 


TeamViewer pentru Asistenţă la distanţă Asistenţă la distanţă
© 2013-2015 Sindicatul Trafic 2009 Iași | administrat de Marian Burlacu